06-57658048
info@psycholoogabcoude.nl

Vergoeding en kosten van behandelingen

Vergoeding en kosten van behandelingen

Geestelijke gezondheidszorg voor kind en jeugd tot 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waarin een kind woont. De praktijk Psycholoog Abcoude heeft een contract afgesloten met de regio Abcoude. Dit houdt in dat de zorg voor een kind vergoed wordt, wanneer een kind woonachtig is in deze regio en er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of Jeugd- en Gezinsteam.

De regio Abcoude omvat de volgende gemeenten:

De gemeente Ronde Venen & Woerden

De praktijk Psycholoog Abcoude biedt hulp in de Generalistische Basis GGZ. Dat wil zeggen dat de klachten relatief van lichte aard zijn en dat enkele gesprekken voldoende zijn (5-12 gesprekken).

Tijdens het intakegesprek zal worden bekeken of er sprake is van een DSM 5 classificatie (angststoornis, stemmingsstoornis, ontwikkelingsstoornis, etc.). Wanneer dit het geval is, komt uw kind in aanmerking voor vergoeding. Wanneer dit niet het geval is, zal u worden terugverwezen naar de (huis)arts/POH-GGZ’er en zal worden bekeken waar u het beste naar kunt worden verwezen.
U zult ook worden terugverwezen naar de (huis)arts wanneer blijkt dat de problematiek ernstiger is dan werd ingeschat en de Generalistische Basis GGZ niet toereikend zal zijn. U zult dan worden verwezen naar de Gespecialiseerde GGZ.

Wanneer er geen sprake is van een DSM 5 classificatie of wanneer er geen verwijzing is van de (huis)arts, kunt u wel zorg krijgen vanuit de praktijk. De kosten zullen dan echter niet worden vergoed door de gemeente.

Ouder dan 18?

Wanneer een jongere ouder dan 18 jaar is, wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekering. De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Met een verwijzing van de huisarts kan het grootste deel van de kosten na afloop van de behandeling gedeclareerd worden. Dit zal echter niet het volledige bedrag betreffen. Ik raad u aan van tevoren bij de zorgverzekeraar te informeren welk deel van de kosten vergoed wordt. Bovendien moet u rekening houden met het jaarlijkse eigen risico.

Kosten

Hierbij worden de tarieven van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) gehanteerd

Kort traject
(tot 5 gesprekken)

Middel traject
(tot 8 gesprekken)

Intensief traject
(tot 12 gesprekken)

Wanneer u geen verwijzing van de huisarts, de jeugdarts of het Jeugd- en Gezinsteam heeft of wanneer een kind of jongere woonachtig is buiten de eerder genoemde regio’s, kan er wel psychologische zorg worden geboden. U ontvangt dan rechtstreeks een factuur van de praktijk.
Wanneer een jongere boven de 18 is, ontvangt u eveneens rechtstreeks een factuur van de praktijk. U kunt deze factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

U wilt worden teruggebeld ?

Vul dan het formulier in. Wij proberen binnen een week contact met u op te nemen.

7 + 13 =

Contact

Telefoon: 06-57658048
E-mail: info@psycholoogabcoude.nl

Adres

Hollandse Kade 37
1e verdieping
1391 JM Abcoude

Z

Bedrijfsgegevens

KvK : 51123967
BIG : 19919623525
AGB : 94062081
IBAN: NL77INGB0006017872