06-57658048
info@psycholoogabcoude.nl

Blog

  • Home
  • /
  • Vergoeding en kosten van behandelingen

Geestelijke gezondheidszorg voor kind en jeugd tot 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waarin een kind woont.
De praktijk PsycholoogAbcoude.nl heeft een contract afgesloten met de regio Abcoude.
Dit houdt in dat de zorg voor een kind vergoed wordt,
wanneer een kind woonachtig is in deze regio en er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of Jeugd- en Gezinsteam.
De regio Abcoude omvat de volgende gemeenten:
Abcoude…
De praktijk PsycholoogAbcoude.nl biedt hulp in de Generalistische Basis GGZ.
Dat wil zeggen dat de klachten relatief van lichte aard zijn en dat enkele gesprekken voldoende zijn (5-12 gesprekken).
Tijdens het intakegesprek zal worden bekeken of er sprake is van een DSM-IV classificatie (angststoornis, stemmingsstoornis, ontwikkelingsstoornis, etc.).
Wanneer dit het geval is, komt u in aanmerking voor vergoeding. Wanneer dit niet het geval is,
zal u worden terugverwezen naar de (huis)arts/POH-GGZ’er en zal worden bekeken waar u het beste naar kunt worden verwezen.
U zult ook worden terugverwezen naar de (huis)arts wanneer blijkt dat de problematiek ernstiger is dan werd ingeschat en de Generalistische Basis GGZ niet
toereikend zal zijn. U zult dan worden verwezen naar de Gespecialiseerde GGZ.

Wanneer er geen sprake is van een DSM-IV classificatie of wanneer er geen verwijzing is van de (huis)arts, kunt u wel zorg krijgen vanuit de praktijk.
De kosten zullen dan echter niet worden vergoed door de gemeente.

Ouder dan 18?
Wanneer een jongere ouder dan 18 jaar is, wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekering.
De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
Met een verwijzing van de huisarts kan het grootste deel van de kosten na afloop van de behandeling gedeclareerd worden.
Dit zal echter niet het volledige bedrag betreffen. Ik raad u aan van tevoren bij de zorgverzekeraar te informeren welk deel van de kosten vergoed wordt.
Bovendien moet u rekening houden met het jaarlijkse eigen risico.